Girdi yapan

Su-filtreli IR-A radyasyon yöntemini kullanan Tüm Vücut Hipertermi tedavisi ile daha etkili baş-boyun kanseri tedavisi

International Journal of Hyperthermia’de Mayıs 2016’da yayımlanan bir çalışma, baş-boyun kanserlerinde de Tüm Vücut Hiperterminin tedavi etkinliğini artırdığını göstermekte. Hiperterminin klinik uygulamaları çoğunlukla “bölgesel”dir. Bölgesel uygulamalarda temel prensip ısıyı tömörlü bölgede yoğunlaştırmak ve normal dokuyu bunun dışında tutmaktır. Lokal (bölgesel) hipertermide kan, tümörlü dokudan ısıyı uzaklaştırarak soğutucu olarak görev yaparken; tüm vücut hipertermide tam tersi […]

Kanser tedavisinde hipertermi kullanmanın başka bir sebebi: hipoksinin neden olduğu immünsüpresyon – bağışıklık sistemi baskılanması

Kanser tedavisinde arzu edilen başarılı sonuçların her zaman alınamamasının en önemli sebeplerinden biri, kanserin çevresindeki doku (mikroçevre) ile ilişkisinin göz ardı edilmesidir. Tümörün mikroçevresi ile etkileşimi son yıllarda kanser araştırmalarının odak noktasıdır. Tümör mikroçevresinin normal dokulara göre daha az oksijenlendiği bilinmektedir. Dokulara iletilen oksijen oranının azalması hipoksi olarak adlandırılır. Tümör mikroçevresinde hipoksinin şiddetli arttıkça, radyoterapi […]

Kanser tedavisinin tamamlayıcısı: Hipertermi

Onkoloji alanında en prestijli dergilerden olan Lancet Oncology’de 2002’de yayımlanan bu makalede; Yazının kaleme alındığı tarihe kadar gerçekleştirilen klinik araştırmalardan ve hipertermik yöntemlerden yola çıkarak konunun önemi anlatılmış ve yol gösterici bilgiler verilmiştir. Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere hipertermi, uzun süredir kanser alanında kullanılmakta ve önde gelen kanser otoriteleri tarafından da kabul edilmekte ve önerilmektedir. […]

Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde Hipertermi ve Radyoterapi

Baş ve boyun Viagra 100 mg pills kanserlerinin tedavisinde hipertermi ile birlikte uygulanan radyoterapinin, tek başına radyoterapi ile karşılaştırıldığı kapsamlı bir gözden geçirme ve meta-analiz çalışması. Meta-analiz kelime anlamı açısından incelendiğinde “analizlerin toplanması” anlamına gelmektedir. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilerek daha genel bir sonuç elde edilmesi için yapılan analiz anlamına geldiği gibi bir çalışmaya […]

Meme kanseri tedavisinde hipertermi

Onkolojinin saygın dergilerinden International Journal of Radiation Oncology’de 2015 yılında yayımlanan bu değerli çalışma, bölgesel olarak tekrarlayan meme kanseri tedavisinde hiperterminin etkinliğini göstermekte. Bu kapsamlı sistematik değerlendirme (a systematic review and meta-analysis) için 34 çalışma incelenmiş. Daha önce tedavi görmüş, fakat kanseri bölgesel olarak tekrarlayan toplamda 2110 meme kanserli hastanın verileri değerlendirilmiş. Hastaların bir kısmına Hipertermi […]

Sarkom tedavisinde bölgesel hipertermi ile yaşam süreleri iki kat arttı

Yüksek riskli sarkomların neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavisine lokal (bölgesel = rejyonel) hipertermi eklendiğinde yaşam sürelerinin yaklaşık 2 kat artığını gösteren EORTC çalışmasının sonuçları, 2015 ESMO toplantısında sunuldu Dünyanın en önemli kanser kongrelerinden biri olan Avrupa Kanser Kongresi’nde geçtiğimiz yıl (ECC 2015), dikkat çekici bir çalışmanın uzun dönem sonuçları sunuldu. Bu faz-3 klinik çalışmaya tümörü bölgesel […]

Kanserde bölgesel hipertermi üzerine son bilimsel çalışmalar

Bölgesel (lokal) hipertermi yöntemi ultrasonik dalga, mikrodalga, radyo frekans, endogenetik alan ve termal perfüzyon gibi hipertermi teknolojileri ile gerçekleştirilir. Lokal hipertermi tümör dokularının ısı yükselme sınıflandırmalarına göre üç türde gruplandırılabilir: 1- Termoterapi: Isı uzun süreli olarak 42°C–46°C’ye kadar yükseltilerek tümör dokularında hücreye verilen zararın geri dönülemez şekilde oluşması sağlanır. Bu genellikle yardımcı tedavi olarak kullanılır.

Kanserde tüm vücut hipertermi çalışmalar

Kanserde tüm vücut hipertermi çalışmaları Tüm vücut hipertermi, eşit oranda vücut sıcaklığını artırmak için biyofizik yöntemi kullanılan bir tedavidir. Bu tedavide kanser hücrelerini öldürmek ve kanserin tekrarlamasını ve yayılmasını (metastaz) kısıtlamak ve engellemek için sıcaklık kullanılır. Günümüzde tüm vücudu ısıtma yöntemleri olarak ekstrakorporeal dolaşım ısıtma, mikrodalga ısıtma kabini, ısıtma için kızılötesi radyasyon kabini ve endojenik […]