Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde Hipertermi ve Radyoterapi

Baş ve boyun Viagra 100 mg pills kanserlerinin tedavisinde hipertermi ile birlikte uygulanan radyoterapinin, tek başına radyoterapi ile karşılaştırıldığı kapsamlı bir gözden geçirme ve meta-analiz çalışması.

Meta-analiz kelime anlamı açısından incelendiğinde “analizlerin toplanması” anlamına gelmektedir. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilerek daha genel bir sonuç elde edilmesi için yapılan analiz anlamına geldiği gibi bir çalışmaya ait sonuçların tekrar analiz edilmesi anlamına da gelmektedir. Bu kapsamlı meta-analiz çalışması, baş ve boyun kanserlerinde hiperterminin etkinliği için daha önce yapılmış çalışmaları derleyip, tekrar analiz edip, daha genel bir sonuca varmıştır.

Baş ve boyun kanserleri; dudaklar, yanakların iç kısmı, diş eti, damak, dil, ağız tabanı, yutak (farinks), burun delikleri derisi ve burun döşemesi kanserlerini, gırtlak (larinks) kanserini, tükürük bezleri kanserlerini kapsar.

6 farklı çalışmadan 451 hastanın verileri meta-analize dahil edilmiştir. Çalışmanın hedefi (sonlanım noktası) tedaviye tam yanıt (complete response) olarak belirlenmiş.

Baş boyun kanserlerinde hipertermi ile birlikte radyoterapi metaanaliz çalışması

Sadece radyoterapi ile tam yanıt oranı ortalama %39 olarak bulunurken, hipertermi ile birlikte radyoterapi (termo-radyoterapi) uygulandığında bu oran %62 olarak bulunmuş.

Her iki grupta tedaviye bağlı yan etki oranları benzer bulunmuş.

Sonuç olarak, baş ve boyun kanserleri tedavisi için radyoterapi, hipertermi ile birlikte uygulandığında, tedavi başarısının en önemli göstergelerinden biri olan tam yanıt oranının yaklaşık %25 artırmaktadır ve bunu da ek yan etkiye sebep olmadan yapabilmektedir. Bu nedenle baş ve boyun kanserlerinin tedavisine hiperterminin entegre edilmesi yüksek kanıt düzeyine (level 1 evidence) sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak:

Datta NR, Rogers S, Ordóñez SG, Puric E, Bodis S.

Hyperthermia and radiotherapy in the management of head and neck cancers: A systematic review and meta-analysis.

Int J Hyperthermia. 2016;32(1):31-40. doi: 10.3109/02656736.2015.1099746. Epub 2015 Nov 16.