Bölgesel Hipertermi

Bölgesel hipertermi

Antalya Memorial Hipertermi Merkezi’mizde Celsius 42+ Lokal (bölgesel) Hipertermi cihazı tamamlayıcı kanser tedavisi olarak kullanılmaktadır.

Bölgesel elektro hipertermide vücudun belli bir bölgesine ısı verilir. Verilen bu yoğun ısı etkilenen organ veya dokuya yoğunlaşır. Böylece organizma tüm vücuda uygulanan hipertermiye göre daha az zorlanmış olur, çünkü sağlıklı doku bu işlemden etkilenmez. Ayrıca vücut lokal elektro hipertermisi yan etkileri oldukça az olan bir yöntemdir.

Bağışıklık (immün) sistemi tümör hücrelerini göremez. Ancak lokal hipertermi uygulanarak verilen ısının etkisi altında bu hücreler görülebilir. Bu yolla hipertermi, radyoterapi ve/veya kemoterapiyi daha etkili hale getirebilir. Bazı vakalarda daha önce uygulandığında etkili olmayan kemoterapi ve/veya radyoterapi, hipertermi ile birlikte kullanıldığında etkili olabilir.

Hipertermi etkisi altında kanser hücreleri ‘’ısı şok proteinleri’’ oluşturur; bu proteinler bozulmuş hücre yüzeylerinde görünürler. Vücudun kendi immun sistemi bu proteinleri yabancı hücreler olarak algılar. Bu da immun hücrelerinin kanser hücreleri ile savaşması için net bir göstergedir. Hipertermi altında sağlıklı hücrelerde belirgin bir ısı şok proteini artışı oluşmaz ve normal hücreler hipertermi işleminden zarar görmez.

Tedaviler

60-90 dakika arası süren tedaviler sırasında hasta ısıtılmış tedavi yatağında rahatça uzanır. Ayarlanabilir kısa dalgalar aplikatör yoluyla sağlıklı dokulardan geçerek tümör alanında toplanır. 42 °C – 44 °C arası yüksek ısıya ulaşılır. Bu sıcaklık kanser hücrelerine zarar verir.

Merkezimizde bölgesel elektro hipertermi, tüm vücut hipertermisi ile aynı olumlu sonuçları vermektedir. Hasta tedaviye katkı sağlayan bir atmosferde kapsamlı bir tedavi alır.

Bölgesel elektro hiperterminin periton (karın zarı) metastazlarında, kanser çeşitli organların (özellikle kadınlarda memede) bulunduğu bölgelerde tekrarladığında, beyin tümörlerinde, mide bölgesindeki tümörlerde, prostat tümörlerinde ve ameliyat edilemez tümörlerde başarıyla kullanılmaktadır.

Uygulamalar

Bölgesel elektro hipertermi çoğunlukla aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

  • Karsinom
  • Kanserin tekrarlaması
  • Metastaz (yayılım)

Deneyimlerimize dayanarak bölgesel elektro hipertermisinin özellikle ameliyat edilemez veya yayılım göstermiş olan (metastaz) ve sık tekrarlayan tümör türlerinde etkili olduğu söylenebilir. Ancak bu tedavi sınırlı tümör başlangıçlarında da kullanılmaktadır. Lokal hipertermiyi meme kanseri, sarkom, melanom (cilt kanseri) kemik metastazları (yayılımı) ve akciğer, mide, pankreas, safra kesesi ve böbrek karsinomlarında başarıyla kullanmaktayız.

Bölgesel elektro hiperterminin faydaları

Bölgesel elektro hiperterminin faydaları aşağıda belirtildiği şekilde özetlenebilir:

  • Bütüncül tıbbi yaklaşımın bir parçası olması
  • Vücuda dıştan müdahale olmaması
  • Anestezi ve yan etkilerin olmaması
  • Ayakta tedavi yöntemi olması
  • Hipertermiye bağlı komplikasyon ve ağrının olmaması