Celsius 42+ GmbH şirketi, onkoloji alanında yıllar süren araştırmalar sonrasında gelişmiştir. Hiperterminin çeşitli şekillerinin kanser tedavisine olumlu katkıda bulanabileceğini görülmüştür.

Hiperterminin cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi bilinen tedavilerle birlikte kullanıldığında tümörlerin tedavisinde ilave bir fayda sağladığına inanmaktayız.

Artan vücut ısısının olumlu etki yaratan endojen (iç kaynaklı) ve ekzojen (dış kaynaklı) prosesi tetiklediği doğrulanmıştır. Tümör tedavisinde hedeflenmiş ısı uygulaması, hem tedavi şekli hem de bütünleyici tedavinin bir parçasıdır.

Bu sadece ısıyı artırmak değil, bunu hedeflenmiş yolla yapmaktır. Hedeflenmiş demek ısı uygulama seviyesini tanımlayabilmek ve çeşitlendirmek, ayrıca vücuttaki dokuların yerlerini çözümlemektir.