Endikasyonlar ve kontraendikasyonlar

Endikasyonlar:

Primer tümörler veya yayılım göstermiş (metastaz) tümörler

Organlardaki tümörler (karaciğer, pankreas, böbrekler, akciğerler v.s.)

Sindirim sistemi tümörleri

Kalça bölgesi (pelvis) tümörleri

Baş ve boyun tümörleri

Beyin tümörleri veya beyine yayılım (metastaz)

Meme kanseri ( meme kanserinin lokal nüksü)

Prostat kanseri

Melanom

Yüzeysel tümörler

Kontaendikasyonları:

Kemik iliği nakli olan hastalarda kullanılamaz

Elektronik kalp pili veya implantları olan hastalarda kullanılamaz

Metal implantı (protez, diş teli veya benzer uygulamalar) olan hastalarda kullanılamaz