Heckel-HT3000 İşleyiş Şekli

4. Heckel-HT3000 işleyiş şekli

  • Deri uyumlu ve derinlik etkili su filitreli IR-A-radyasyon (wIRA) ısı girişi doğrudan kan dolaşımlı dokuya (karın ve gövde) yöneltilir.
  • Vücut ısısında hızlı ve dayanılır bir artış görülür. Birkaç saatlik bir uygulamada bile iyi uyum sağlanır.
  • Ayarlanabilir hasta yatağının yatış pozisyonunda konforu oldukça iyidir.
  • Hastanın oturur ve yatar pozisyonu yavaş yavaş değişirken ısı tutma fazında hızlı değişiklik yapılabilir (gerektiğinde saatlerce).
  • Tedavi ünitesi güç akım bağlantıları veya su olmadan hareket edebilir.
  • Vücut ısısı, kalp atışı, oksijen saturasyonu (kandaki oksijen yoğunluğu), kan basıncı, EKG (Elektrokardiyografi), solunum sıklığının sürekli ölçümü yapılır.
  • Bilgisayar ağında manifold seçenekli özel dökümantasyon yazılımı ‘FebroData’ mevcuttur (analiz eğrisi ve karşılaştırmalar, istatistikler, ilaç tedavileri, hastaya ait yıllık ölçümlemeler, ICD10 listesi, ilgili tümör dökümantasyonu). Tedavi sırasında dahi, söz konusu hastanın veya diğer hastaların bilgileri gerektiğinde incelenebilir ve işlenebilir.