Kanser tedavisinde bağışıklık sistemi

Kanser tedavisinde bağışıklık sistemi – immünoterapi

Sağlıklı bir birey hastalık tehdidine artan bir sıcaklıkla yani ateş çıkararak karşılık verir. Ateş bağışıklık yanıtını artırmayı tetikler. Vücut ısısı bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar.

Yapay olarak vücut ısısındaki artışı teşvik etmek, kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçirebilir. Bu durum kronik veya malign (kötü huylu) aşamalarda olan hastalarda bile görülmektedir.

Tüm vücut hipertermi, kemoterapi ile birlikte uygulandığında kemoterapinin etkinliğini arttırmaktadır. Uygulanan kemoterapi ilaçlarına göre uygulama süresi ve zamanı farklılıklar arz etmektedir. Hipertermi ile immün sistem fonksiyonlarında belirgin artış olmaktadır. Tüm vücut hipertermi uygulaması ile ayrıca ısı şok protein denilen moleküllerin üretimi artar; bu da natural-killer olarak bilinen bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırır. Isı ile tümöre özgü antijen (protein yapıda molekül) üretimi ve bu antijenlerin hücre dışına çıkışı artar. Böylelikle kanserin bağışıklık sistemi tarafından tanınması kolaylaşır.

Bölgesel hipertermi ise dokular arasındaki baskıyı azaltır ve kan damarlarının geçirgenliğini artırabilir. Her ikisi de bağışıklık sisteminin özelleşmiş hücrelerinden olan antijen sunan hücrelerinin lenf bezlerine geçişini ve T hücrelerinin “ilgi bölgesinde” immunolojik yanıtını kolaylaştırır. Radyoterapi ve kemoterapi ise doğrudan kanser hücrelerini hedef alır ve vücudun bağışıklık sistemi için nekrotik hücreler oluşturur.

Tarihte hipertermi

Medeniyetin başlangıcından beri ısı, hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu tür tedavi yöntemleri eski Yunan, Mısır, Çin ve Hint tarihinde görülmüştür. Hiperterminin batıdaki kullanımı ise, 5000 yıl öncesine dayanmaktadır. Devamı…

Kanser tedavisinde hipertermi

Hipertermi tedavi amacıyla çeşitli kaynaklardan alınan ısının vücuda yayılması ile gerçekleşen bir fizik tedavi yöntemidir. Yunanca ‘’hiper (büyük)’’ ve ‘’therme (ısı birimi)” kelimelerinden türetilmiştir ve anlamı ‘’aşırı ısınma’’dır. Devamı…