Kanser tedavisinde hipertermi kullanmanın başka bir sebebi: hipoksinin neden olduğu immünsüpresyon – bağışıklık sistemi baskılanması

Kanser tedavisinde arzu edilen başarılı sonuçların her zaman alınamamasının en önemli sebeplerinden biri, kanserin çevresindeki doku (mikroçevre) ile ilişkisinin göz ardı edilmesidir. Tümörün mikroçevresi ile etkileşimi son yıllarda kanser araştırmalarının odak noktasıdır.

Tümör mikroçevresinin normal dokulara göre daha az oksijenlendiği bilinmektedir. Dokulara iletilen oksijen oranının azalması hipoksi olarak adlandırılır.

Tümör mikroçevresinde hipoksinin şiddetli arttıkça, radyoterapi ve kemoterapi gibi klasik kanser kanser tedavilerinin etkinliği azalır. Bu da kanser hastalarının yaşam sürelerinin kısalması ile sonuçlanır.

İmmünoterapinin farklı bir şekli: hipertermi ısı ile tedavi

Tümör, çevre dokusu ile oldukça kompleks bir ilişki içindedir. Bağışıklık sistemi hücreleri bu ilişkide önemli rol üstlenirler. Hatta kimi bağışıklık sistemi hücreleri vardır ki (fibroblastlar gibi), kanserli bölgeye ulaştığında çeşitli değişikliklere uğrayıp tümörün büyüme buy viagra in canada ve yayılmasına yardımcı olabilir.

Tümör ve çevre dokulardaki hipoksinin tümör büyümesinin nasıl desteklediği, etkili bir radyoterapi ve kemoterapi uygulamasına nasıl engel olduğu birçok moleküler mekanizma ile gösterilmiştir.

Bunula birlikte, yeni çalışmalar hipoksinin yeni ve dikkat çekici bir özelliğini ortaya koymuştur:

  • bağışıklık sistemini baskılama, ve
  • tümörün bağışıklık sisteminden saklanmasına yardımcı olma

Bu noktada ılımlı = orta dereceli (tüm vücut hipertermi için 38,5 – 40 °C, lokal hipertermi için 42 – 44 °C) hiperterminin, tümörün kanlanmasına etki ederek tümör mikroçevresindeki hipoksiyi azalttığı, böylelikle bazı bağışıklık sistemi hücrelerinin etkisini güçlendirdiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Bu yönüyle hipertermi, bir nevi <b>immünoterapi</b> işlevi görmektedir.

Kaynak:

Lee CT, Mace T, Repasky EA.

Hypoxia-driven immunosuppression: a new reason to use thermal therapy in the treatment of cancer?

Int J Hyperthermia. 2010;26(3):232-46. doi: 0.3109/02656731003601745.