Kemoterapiyi tamamlayıcı bölgesel hipertermi

Kemoterapiyi tamamlayıcı bölgesel hipertermi

Hipertermi ve kemoterapi ilaçların etkinliği artırılabilir. Kemoterapi ilaçlarının çoğu kan akışının iyi olduğu alanlarda daha olumlu etki gösterdiği için, sinerji etkileri kemoterapi ve hiperterminin birlikte uygulanması sonucu ortaya çıkar. Bununla birlikte dolaylı sinerji etkileri, ısı sonucu kemoterapi ilaçlarında ve dokularda metabolik değişikliklerden kaynaklanabilir.

Celsius TCS hipertermi sisteminin tümör dokusu üzerinde yüksek ve homojen hipertermiyi garanti eden, maximum 500 watt üreten 2 tedavi elektrodu vardır. Farklı elektrot boyutları sayesinde tümöre uygulanan ısı hedeflenerek ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Kemoterapi ilaçlarının interaktif etkilerini düzenleyen en önemli mekanizmalar; kan akışının artmasıyla artan tümör içi ilaç yoğunluğu, hücresel emilimin artmasıyla birlikte artan zar geçirgenliği, artan hücre içi ilaç metabolizması ve artırılmış çevre sıcaklığında hızlı reaksiyon oranıdır.

İnfüzyon (damardan ilaç uygulama) ve hipertermi arasındaki ilişkiyi araştıran son çalışmalardan elde edilen sonuçlar değerlidir. Örneğin, Gemsitabin ile infüzyon ve uygulanan hipertermi arasındaki 24 saatlik sürede en etkili sonuçların alındığı gözlenmiştir.

Bununla birlikte dolaylı sinerji etkileri, ısı sonucu kemoterapi ilaçlarında ve dokularda metabolik değişikliklerden kaynaklanabilir.