Meme kanseri tedavisinde hipertermi

Onkolojinin saygın dergilerinden International Journal of Radiation Oncology’de 2015 yılında yayımlanan bu değerli çalışma, bölgesel olarak tekrarlayan meme kanseri tedavisinde hiperterminin etkinliğini göstermekte.

Bu kapsamlı sistematik değerlendirme (a systematic review and meta-analysis) için 34 çalışma incelenmiş. Daha önce tedavi görmüş, fakat kanseri bölgesel olarak tekrarlayan toplamda 2110 meme kanserli hastanın verileri değerlendirilmiş.

Hastaların bir kısmına Hipertermi (HT) ile birlikte Radyoterapi (RT)

veya Kemoterapi (KT) uygulanırken; diğer gruplara sadece RT veya KT uygulanmış. Çalışmada amaç “tam yanıt (complete response)” oranlarını değerlendirmek olarak belirlenmiş.

Hastalara ortanca olarak 7 seans HT, ortalama 42.5 santigrad derece ısı ile uygulanmış.

Lokal olarak yineleyen meme kanseri tedavisinde hipertermi eşzamanlı radyoterapi

Onkolojinin saygın dergilerinden International Journal of Radiation Oncology’de 2015 yılında yayımlanan bu bilimsel çalışma, hiperterminin meme kanserindeki etkinliğini göstermekte.

HT eşzamanlı RT uygulananlarda tedaviye tam yanıt oranı %60,2 olarak bulunurken, sadece RT uygulananlarda bu oran %38,1 olarak bulunmuştur.

HT + RT uygulanan grupta tedaviye bağlı yan etkiler de kabul edilebilir düzeyde (%5,2 -%14,4) bulunmuş.

Sonuç olarak bölgesel olarak tekrarlayan meme kanseri tedavisi için termo-radyoterapi (HT+RT), tek başına radyoterapiye kıyasla tam yanıt oranını %22 artırmaktadır ve bunu da az oranda bir yan etki ile sağlamaktadır. Hatta bu olumlu etkisi daha önce RT uygulanmış hastalarda bile görülmektedir. Bu nedenle bölgesel olarak tekrarlayan meme kanseri için termo-radyoterapi iyi bir palyatif tedavi seçeneğidir.

Kaynak

Niloy R. Datta, MD, Emsad Puric, MD, Dirk Klingbiel, PhD
Hyperthermia and Radiation Therapy in Locoregional Recurrent Breast Cancers: A Systematic Review and Meta-analysis.
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016 Apr 1;94(5):1073-87. doi: 10.1016/j.ijrobp.2015.12.361. Epub 2015 Dec 21.