Sarkom tedavisinde bölgesel hipertermi ile yaşam süreleri iki kat arttı

Yüksek riskli sarkomların neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavisine lokal (bölgesel = rejyonel) hipertermi eklendiğinde yaşam sürelerinin yaklaşık 2 kat artığını gösteren EORTC çalışmasının sonuçları, 2015 ESMO toplantısında sunuldu

Dünyanın en önemli kanser kongrelerinden biri olan Avrupa Kanser Kongresi’nde geçtiğimiz yıl (ECC 2015), dikkat çekici bir çalışmanın uzun dönem sonuçları sunuldu.

Bu faz-3 klinik çalışmaya tümörü bölgesel olarak ilerlemiş yüksek-riskli yumuşak doku sarkomlu 329 hasta alındı ve bu hastalar yaklaşık 10 yıl takip edildi. Tüm hastaların tümörleri asgari 5 cm boyutta ve patolojik gradları 2 veya 3 idi.

Hastalar 2 kola ayrıldı; bir gruba sadece neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) kemoterapi (NAK) uygulanırken, diğer gruba NAK ile birlikte rejyonel hipertermi (RHT) uygulandı.

Çalışmanın geçen yıl yayımlanan uzun dönem sonuçlarına göre; sadece NAK uygulanan grupta genel ortanca sağkalım 6,2 yıl olarak bulunurken, NAK ile birlikte RHT uygulanan grubun genel ortanca sağkalımı 15,4 yıl olarak bulunmuştur.

Daha önce, 2010 yılında saygın tıp dergisi Lancet Oncology’de bu çalışmanın erken dönem olumlu sonuçları Prof. Issels ve arkadaşları tarafından yayımlanmış ve uzun dönem sonuçları büyük bir merak ve umutla beklenmeye başlanmıştı.

prof issels et al lancet oncology sarcoma

Kemoterapiye hipertermi eklendiğinde, tedavi daha etkili olmakta. Hipertermi kanser hücrelerini kemoterapiye daha hassas hale getirmekte ve kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından görülmelerini kolaylaştırmakta.

Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, bölgesel olarak ilerlemiş yüksek-riskli sarkomların neoadjuvan tedavisine rejyonel (lokal) hipertermiyi eklemeyi güçlü bir şekilde önermektedir. Çalışmanın yazarları hiperterminin bu olumlu etkisinin, ısı-şok proteinleri ilişkili immün etkilere (heat shock related immune effects) bağlı olabileceğini belirtmişlerdir.

Kaynak:

13LBA Improved overall

survival by adding regional hyperthermia to neoadjuvant chemotherapy in patients with localized high-risk soft tissue sarcoma (HR-STS): Long-term outcomes of the EORTC 62961/ESHO randomized phase III study.