Tüm Vücut Hipertermi

Tüm vücuda uygulanan hipertemi

Tüm Vücut Hipertermi tedavisi kanser tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, radyoterapi ile birlikte kullanılabilir. Kanser tedavisindeki temel rolü beraberinde uygulanan kemoterapinin etkinliğini arttırmak ve immün sistemini güçlendirmektir. Tek başına tüm vücut hipertermi immün sistemi güçlendirmek amaçlı uygulanabilmektedir.

Sağlıklı organizma hastalık tehdidine artan bir sıcaklıkla reaksiyon verir, yüksek ısı bağışıklık yanıtını artırmayı tetikler. Vücut ısısı bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Ateş, doğal geçici bir immunolojik özel program (bir çeşit immünoterapi) olarak nitelendirilebilir.

Dolayısıyla, yapay olarak vücut ısısındaki artışı teşvik etmek, kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçirebilir. Bu durum kronik veya malign (kötü huylu) aşamalarda olan vakalarda bile görülmektedir.

Özellikle yaygın tümörü olan, yani metastatik, 4. evre hastalarda kemoterapi ile birlikte uygulandığında kemoterapinin etkinliğini arttırmaktadır. Uygulanan kemoterapi ilaçlarına göre uygulama süresi ve zamanı farklılıklar arz etmektedir. Hipertermi ile immün sistem fonksiyonlarında belirgin artış olmaktadır.