Vücut ısısında kontrollü ve hedeflenmiş artış

1. Vücut ısısında kontrollü ve hedeflenmiş artış

  • Derinlerde yatan, ulaşması zor kas tabakalarında bir kas gevşemesi sağlar.
  • Sayısız immunolojik işlemi, özellikle kötü huylu (malign) ve itihaplı alanlara lenfosit göçünü artırır.
  • Hareketin olduğu alana ilacın gönderilmesini sağlar.
  • Çeşitli antibiyotik ve kemoterapötik maddelerin etkisini artırır.
  • Sağlam bir zemine dayalıdır ve uygulama sırasında ölçülebilir ve kontrol edilebilir.
  • En eski klasik tedavi prensiplerinden birini (ısıtma, ateş çıkarma) kullanır.

Tüm vücuda uygulanan hipertermide birden fazla pirojen (ateş yükseltici) olarak infrared-A ışınımı kullanılır.

Tüm vücut hipertermisinin (TVH) üç seviyesi

Subklinik, “hafif” TVH:37,5 – ortalama 38,5°C
Ateşe benzer, “orta” TVH:ortalama 38,5 – ortalama 40,5°C
Aşırı TVH:ortalama 40,5 – 42°C

Tedavi şekillerinde ki temel farklılık hedeflenen vücut ısısı düzeyidir. Hafif hipertermiden maksimum 38.5 0C, orta hipertermiden 40.5 0C, ekstrem hipertermiden ise 42.5 0C hedeflenmektedir. Vücut ısısı 41 0C üzerine çıkarıldıktan sonra vücuttaki reaksiyonlar değiştiği için hastanın çok yakından gözlenmesi gerekmektedir. Ekstrem hipertermi sadece hastane koşullarında yapılmalıdır.

41 0C altındaki ısılarda ise yan etkiler oldukça azdır bu nedenle hafif ve orta hipertermi kliniklerde, muayenehanelerde uygulanabilir.